Handelsbetingelser hos Studenterlauget ved Aarhus Universitet, Business and Social Sciences

Generelle oplysninger

Studenterlauget ved Aarhus Universitet, Business and Social Sciences
Fuglesangs Allé 4
8210 Aarhus V
CVR nr.: 25265114
Telefon: 87152494
Email: kontoret@studenterlauget.dk

Priser

Hos Studenterlauget ved Aarhus Universitet, Business and Social Sciences er alle priserne i danske kroner og angivet inkl. moms og afgifter. Vi forbeholder os ret til fra dag til dag at ændre i priserne uden forudgående samtykke. Der tages forbehold for udsolgte varer.

Betaling

Studenterlauget ved Aarhus Universitet, Business and Social Sciences modtager betaling med VISA-Dankort, VISA, VISA Electron, Mastercard. Betalingen vil først blive trukket på din konto, når varen afsendes. Alle beløb er i DKK. Danske kroner og incl. moms. Der tages forbehold for prisfejl og udsolgte/udgåede varer.

Levering

Studenterlauget ved Aarhus Universitet, Business and Social Sciences leverer ikke.

Reklamationsret

Der gives 2 års reklamationsret i henhold til købeloven. Vores reklamationsret gælder for fejl i materiale og/eller fabrikation. Du kan få varen repareret, ombyttet, pengene retur eller afslag i prisen, afhængig af den konkrete situation. Reklamationen gælder ikke fejl eller skader begået ved forkert håndtering af produktet/ydelsen. Du skal reklamere i “rimelig tid” efter du har opdaget manglen/fejlen. Studenterlauget ved Aarhus Universitet, Business and Social Sciences vil dække returneringsomkostninger i et rimeligt omfang.

Ved returnering, reklamationer og benyttelse af fortrydelsesretten sendes til:
Studenterlauget ved Aarhus Universitet, Business and Social Sciences
Fuglesangs Allé 4
8210 Aarhus V
Der modtages ikke forsendelser pr. efterkrav.

Refusion

Hvis der er tale om refusion, bedes du medsende bankoplysninger i form af regnr og kontonr, så det aftalte beløb kan overføres. Disse oplysninger kan uden risiko oplyses pr. mail eller anden elektronisk form, da det ikke er følsomme oplysninger og kun vil blive anvendt til vores opfyldelse af refusionen.

Fortrydelsesret

Der gives 14 dages fuld returret på varer købt i vores webshop.

Køb af billetter til event eller eventrelaterede tillægsprodukter såsom madbilletter, overnatning, transport mm. er i henhold til – “Lov om visse forbrugsaftaler – §17 stk. 2 og §9 stk. 2 nr. 2a” – ikke omfattet af fortrydelsesret. Såfremt et arrangement aflyses refunderes billetten naturligvis, og beløbet bliver automatisk tilbageført på den trukne betalingskonto. Gebyrer refunderes ikke.

Perioden regnes fra den dag;
– Hvor du modtager ordren.
– Får den sidste vare i fysisk besiddelse, når det drejer sig om en aftale om flere forskellige varer, bestilt i én ordre, men leveres enkeltvis eller af flere omgange.
– Får det sidste parti, eller sidste del i fysisk besiddelse, når det drejer sig om aftale af levering af varer der består af flere partier/dele.
– Den første vare i fysisk besiddelse, når det drejer sig om regelmæssig levering af varer over en bestemt periode.
Returneringsomkostninger skal du selv afholde.
Fortrydelse skal anmeldes til os senest 14 efter købet og fra fortrydelsen skal I senest 14 dage efter returnere forsendelsen. Meddelelsen skal gives pr. mail på kontoret@studenterlauget.dk. I meddelelsen skal du gøre tydeligt opmærksom på, at du ønsker at benytte din fortrydelsesret. Ønsker du at sende varen retur til os, skal du udfylde den vedlagte Returseddel og sende varen til:
Studenterlauget ved Aarhus Universitet, Business and Social Sciences
Fuglesangs Allé 4
8210 Aarhus V

Du kan ikke fortryde ved blot at nægte modtagelse af varen, uden samtidig at give tydelig meddelelse herom.

Varer undtaget fortrydelsesretten

Følgende varetyper indgår ikke i fortrydelsesretten:
– Varer, som er fremstillet efter forbrugerens specifikationer eller har fået et tydeligt personligt præg.
– Forseglede varer, som af sundhedsbeskyttelses- eller hygiejnemæssige årsager ikke er egnet til at blive returneret, og hvor forseglingen er brudt efter leveringen.
– Varer, der grundet sin art bliver uløseligt blandet sammen med andre ved levering.
– Varer, hvor plomberingen er brudt.
– Udførte ikke-finansielle tjenesteydelser, hvis levering af tjenesteydelsen er påbegyndt med forbrugerens forudgående udtrykkelige samtykke og anderkendelse af, at fortrydelsesretten ophører, når tjenesteydelsen er fuldt udført.
– Levering af digitalt indhold, som ikke leveres på et fysisk medium, hvis udførelsen er påbegyndt med forbrugerens forudgående udtrykkelige samtykke og anerkendelse heraf, at vedkommende dermed mister sin fortrydelsesret.
– Aviser, tidskrifter eller magasiner dog undtaget abonnementsaftaler for sådanne publikationer.
– Aftaler indgået på offentlig auktion.
– Varer, der forringes eller forældes hurtigt.- Billetter eller event relaterede produkter såsom madbilletter, booking af transport eller overnatning mm.

Returnering

Du skal sende din ordre retur uden unødig forsinkelse og senest 14 dage efter, at du har gjort brug af din fortrydelsesret. Du skal afholde de direkte udgifter i forbindelse med returnering. Ved returnering er du ansvarlig for, at varen er pakket ordentligt ind. Du skal vedlægge en kopi af ordrebekræftelsen. Ekspeditionen går hurtigere, hvis du ligeledes udfylder og vedlægger vores Fortrydelsesformular.
Du bærer risikoen for varen fra tidspunktet for varens levering og til, vi har modtaget den retur.
Vi modtager ikke pakker sendt pr. efterkrav.

Varens stand ved returnering

Du hæfter kun for eventuel forringelse af varens værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og den måde, hvorpå den fungerer. Du kan med andre ord prøve varen, som hvis du prøvede den i en fysisk butik.

Hvis varen er prøvet udover, det ovenfor beskrevet, betragtes den som brugt. Hvilket betyder, at du ved fortrydelse af købet kun får en del eller intet af købsbeløbet retur, afhængig af varens handelsmæssige værdi på modtagelsestidspunktet – af returneringen. For at modtage hele købsbeløbet retur må du altså afprøve varen uden egentlig at tage den i brug.

Tilbagebetaling

Fortryder du dit køb, får du naturligvis det beløb du har indbetalt til os retur.
I tilfælde af en værdiforringelse, som du hæfter for, fratrækkes denne købs-beløbet.
Ved anvendelse af fortrydelsesretten, refunderes alle betalinger modtaget fra dig, herunder leveringsomkostninger (undtaget ekstra omkostninger som følge af dit valg af en anden leveringsform end den billigste form for standardlevering, som vi tilbyder), uden unødig forsinkelse og senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget meddelelse om din beslutning om at gøre brug af fortrydelsesretten. Tilbagebetaling gennemføres med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre du udtrykkeligt har indvilget i noget andet.
Vi kan tilbageholde beløbsrefunderingen, indtil vi har modtaget varen retur, med mindre du inden da har fremlagt dokumentation for at have returneret den.

Afhentning i butik

På vores webshop er det muligt at vælge at afhente vores produkter i vores butik. På denne måde er det muligt at reservere en vare online, for derefter at afhente varen fysisk i vores butik. Da varen afhentes i vores butik, så gælder samme vilkår, som når du handler fysisk i vores butik.

Alkohol

Iflg. Dansk lovgivning skal personen være minium 18 år for at købe alkohol over 16,50%. For køb af alkohol under 16,50% skal personen være fyldt 16 år.
Vi forbeholder os ret til at bede om fremvisning af gyldigt billed-ID som aldersdokumentation i tvivlstilfælde.

Tilladelse

Ved at acceptere vores handelsbetingelser giver du os tilladelse til at gøre følgende:

  • Tage og bruge billeder, hvor du måske er fuldt eller delvist synlig, på vores hjemmeside og sociale medier
  • Kontakte dig via e-mail med information og undersøgelser om vores organisation og arrangementer.

Persondatapolitik

For at du kan indgå aftale med os og handle på vores hjemmeside, har vi brug for følgende oplysninger om dig:

Navn
Adresse
Telefonnummer
E-mailadresse
Oplysning om hvad du har købt

Vi behandler dine personoplysninger med det formål, at kunne levere varen til dig, og for at kunne behandle henvendelser vedrørende dit køb. Behandlingen sker efter reglerne i vores persondatapolitik for Studenterlauget ved Aarhus Universitet, Business and Social Sciences. Heri kan du læse mere om, hvordan dine oplysninger behandles, hvornår de slettes, og hvilke rettigheder du har som registreret.

Klagemuligheder – oversigt og links:

Har du en klage over et produkt, købt i vores Webshop, kan der sendes en klage til:
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Link: www.forbrug.dk

Hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land, kan du angive din klage i EU Kommissionens online klageplatform.
Platformen findes her: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
Angiver du en klage her, skal du oplyse vores E-mail adresse: kontoret@studenterlauget.dk

Terms and Conditions at Studenterlauget ved Aarhus Universitet, Business and Social Sciences

General Information

Studenterlauget ved Aarhus Universitet, Business and Social Sciences
Fuglesangs Allé 4
8210 Aarhus V
CVR no.: 25265114
Phone: 87152494
Email: kontoret@studenterlauget.dk

Prices

At Studenterlauget ved Aarhus Universitet, Business and Social Sciences, all prices are in Danish Kroner (DKK) and include VAT and taxes. We reserve the right to change prices without prior consent. Subject to availability.

Payment

Studenterlauget ved Aarhus Universitet, Business and Social Sciences accepts payment with VISA-Dankort, VISA, VISA Electron, Mastercard. Payment will only be charged to your account when the item is shipped. All amounts are in DKK (Danish Kroner) and include VAT. We reserve the right to correct price errors and to mark items as sold out or discontinued.

Delivery

Studenterlauget ved Aarhus Universitet, Business and Social Sciences does not provide delivery services.

Warranty and Complaints

We provide a 2-year warranty in accordance with the Danish Sale of Goods Act. Our warranty covers defects in material and/or workmanship. You can have the item repaired, replaced, refunded, or receive a discount, depending on the specific situation. The warranty does not cover defects or damage caused by improper handling of the product/service. You must report the defect/error within a “reasonable time” after discovering it. Studenterlauget ved Aarhus Universitet, Business and Social Sciences will cover return shipping costs to a reasonable extent.

For returns, complaints, and exercising your right of withdrawal, please send to:
Studenterlauget ved Aarhus Universitet, Business and Social Sciences
Fuglesangs Allé 4
8210 Aarhus V
We do not accept shipments sent cash on delivery.

Refund

If a refund is applicable, please provide your bank details, including account number and sort code, so the agreed amount can be transferred. These details can be provided via email or other electronic means without risk, as they are not sensitive information and will only be used for processing the refund.

Right of Withdrawal

You have a 14-day full right of withdrawal for items purchased in our webshop.

Purchase of tickets for events or event-related additional products such as meal tickets, accommodation, transportation, etc., is not subject to the right of withdrawal as per “Consumer Agreements Act – §17 para. 2 and §9 para. 2 no. 2a.” In the event of a cancellation, the ticket will be refunded, and the amount will be automatically credited to the payment account. Fees are non-refundable.

The withdrawal period starts from the day when:
– You receive the order.
– You take possession of the last item when the agreement concerns multiple different items ordered in one order but delivered separately or in multiple installments.
– You take possession of the last batch or last part when the agreement concerns the delivery of goods consisting of several batches/parts.
– You take possession of the first item when the agreement concerns the regular delivery of goods over a specific period.
You are responsible for the return shipping costs.

Return of Goods Excluded from the Right of Withdrawal

The following types of goods are excluded from the right of withdrawal:
– Goods made to your specifications or with clear personalization.
– Sealed goods that are not suitable for return due to health protection or hygiene reasons and were unsealed after delivery.
– Goods that, by their nature, become inseparably mixed with other items upon delivery.
– Goods with broken seals.
– Non-financial services that have already begun with your explicit prior consent and acknowledgment that the right of withdrawal ceases when the service is fully performed.
– Delivery of digital content not on a physical medium if the execution has started with your explicit prior consent and acknowledgment that you thereby lose your right of withdrawal.
– Newspapers, periodicals, or magazines, except for subscription agreements for such publications.
– Agreements concluded at a public auction.
– Goods that deteriorate or expire quickly.
– Tickets or event-related products such as meal tickets, booking of transportation, or accommodation, etc.

Return

You must return your order without undue delay and no later than 14 days after you have exercised your right of withdrawal. You are responsible for the direct costs associated with the return. When returning, you must ensure that the item is properly packaged. Please include a copy of the order confirmation. Processing will be faster if you also complete and enclose our Withdrawal Form. You bear the risk of the item from the time of its delivery until we have received it back. We do not accept parcels sent cash on delivery.

Condition of Goods Upon Return

You are only liable for any deterioration in the value of the goods resulting from handling other than what is necessary to establish the nature, characteristics, and functioning of the goods. In other words, you can try the item as if you were in a physical store.

If the item has been tried beyond what is described above, it is considered used. This means that upon withdrawal of the purchase, you will only receive a portion or none of the purchase amount back, depending on the commercial value of the item at the time of receipt of the return. To receive a full refund, you should therefore try the item without actually using it.

Reimbursement

If you withdraw your purchase, you will, of course, receive the amount you have paid to us. In the case of a depreciation for which you are responsible, this amount will be deducted. When exercising the right of withdrawal, all payments received from you, including delivery costs (excluding additional costs resulting from your choice of a different delivery method than the cheapest standard delivery we offer), will be refunded without undue delay and no later than 14 days from the date we receive notice of your decision to exercise the right of withdrawal. Refunds will be made using the same payment method you used for the original transaction unless you expressly agreed otherwise. We may withhold the refund until we have received the item back or until you have provided documentation of having returned it.

In-Store Pickup

In our webshop, you have the option to select in-store pickup for our products. This allows you to reserve an item online and then pick it up in person at our store. The same terms and conditions that apply to in-person shopping in our store also apply when you choose in-store pickup.

Alcohol

According to Danish law, a person must be a minimum of 18 years old to purchase alcohol above 16.50% alcohol by volume (ABV). For the purchase of alcohol below 16.50% ABV, a person must be at least 16 years old. We reserve the right to request valid photo identification as proof of age in case of doubt.

Permission

By accepting our terms and conditions, you give us permission to:

– Take and use photos where you may be fully or partially visible on our website and social media.
– Contact you via email with information and surveys about our organization and events.

Privacy Policy

In order to enter into an agreement with us and make purchases on our website, we need the following information about you:

– Name
– Address
– Phone number
– Email address
– Information about what you have purchased

We process your personal information for the purpose of delivering the item to you and for handling inquiries regarding your purchase. Processing is carried out in accordance with the rules of our privacy policy for Studenterlauget ved Aarhus Universitet, Business and Social Sciences. You can read more about how your information is processed, when it is deleted, and what rights you have as a registered user in our privacy policy.

Complaint Options – Overview and Links:

If you have a complaint about a product purchased in our webshop, you can send a complaint to:
Danish Competition and Consumer Authority’s Center for Complaint Resolution
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Link: www.forbrug.dk

If you are a consumer residing in another EU country, you can submit your complaint to the EU Commission’s online complaint platform. The platform is available here: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
If you submit a complaint there, please provide our email address: kontoret@studenterlauget.dk.